Gänstaller Slåtteröl
Premiär torsdag 30 April

Slåtter ny

Nu släpper vi ytterligare en samarbetsbryggd mellan oss,
Oppigård och Gänstaller.
Även denna är bryggd hos Gänstaller i Tyskland och
finns bara här på fat under en begränsad tid.